KONTAKT
  • 91od103

IZDAJATELJI

Naziv
Naslov
IBAN
Potrjen za
Potrjen od
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 Štore
SI56 0400 1004 7080 491
UPN QR
14.03.2018
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1160 288
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1153 886
UPN QR
05.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1153 789
UPN QR
05.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1153 498
UPN QR
05.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1127 502
UPN QR
15.02.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1160 191
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1160 094
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1159 997
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1127 211
UPN QR
15.02.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1127 308
UPN QR
15.02.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1127 114
UPN QR
15.02.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1159 803
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1127 987
UPN QR
15.02.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1159 706
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1159 609
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1136 911
UPN QR
21.03.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1159 512
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1137 008
UPN QR
21.03.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1160 385
UPN QR
27.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1136 814
UPN QR
21.03.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1136 717
UPN QR
21.03.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1153 304
UPN QR
05.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1154 177
UPN QR
05.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1137 202
UPN QR
21.03.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1137 105
UPN QR
21.03.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1154 080
UPN QR
05.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1153 983
UPN QR
05.05.2022
STORKOM ŠTORE D.O.O.
Železarska cesta 1, 3220 ŠTORE
SI56 6000 0000 1153 595
UPN QR
05.05.2022
ŠTRUKELJ d.o.o. Selo
Selo 2a, 5270 AJDOVŠČINA
SI56 0400 1004 8108 012
UPN QR
17.12.2018
Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
SI56 0110 0600 0041 151
UPN QR
01.09.2017
STUDIO HIEROGLIF d.o.o.
Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale
SI56 0230 0001 7808 827
UPN QR
23.10.2017
STUDIO MODERNA D.O.O.
Podvine 36, 1410 Zagorje
SI56 0430 2000 2876 228
UPN QR
18.03.2018
Studio Proteus d.o.o.
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna
SI56 1010 0000 0052 860
UPN QR
14.03.2018
SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
FLAJŠMANOVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
SI56 0700 0000 3006 411
UPN QR
20.02.2018
SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
FLAJŠMANOVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
SI56 2900 0005 5027 763
UPN QR
20.02.2018
SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
FLAJŠMANOVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
SI56 0292 2025 4430 704
UPN QR
20.02.2018
SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
FLAJŠMANOVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
SI56 0292 2025 4717 630
UPN QR
20.02.2018
SUMMIT LEASING SLOVENIJA D.O.O.
FLAJŠMANOVA ULICA 3, 1000 Ljubljana
SI56 0475 0000 3415 615
UPN QR
20.02.2018
SVEA FINANCE d.o.o.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
SI56 0242 6026 1459 669
UPN QR
10.09.2018
Svetila.com d.o.o.
Slamnikarska cesta 4, 1230 DOMŽALE
SI56 1010 0005 4706 831
UPN QR
30.11.2017
SVISLAR telekom d.o.o.
Sestranska vas 24, 4224 Gorenja vas
SI56 0700 0000 0978 141
UPN QR
31.03.2018
SVIZ Slovenije
Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana
SI56 0222 2025 9536 455
UPN QR
12.04.2018
SVIZ Slovenije
Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana
SI56 0222 2001 5333 329
UPN QR
12.04.2018
SVOBODNI SINDIKAT SLOVENIJE
DALMATINOVA 4, 1000 LJUBLJANA
SI56 6100 0000 3566 843
UPN QR
11.09.2018
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska 11, 1506 LJUBLJANA
SI56 0292 3001 9346 887
UPN QR
21.02.2018
SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
SI56 0292 3025 9545 562
UPN QR
03.01.2022
SZ LUKMAN TOLMIN Z.O.O.
Mestni trg 5, 5220 TOLMIN
SI56 0400 1004 8098 506
UPN QR
16.02.2018
SZ LUKMAN TOLMIN Z.O.O.
Mestni trg 5, 5220 TOLMIN
SI56 0400 1004 7079 715
UPN QR
16.02.2018
Sz Ruski car d.o.o.
Glinškova ploščad 22, 1000 Ljubljana
SI56 1010 0005 2438 777
UPN QR
23.03.2018