KONTAKT
IZDAJATELJI
Naziv
IBAN
Potrjen od
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
SI56 0214 0001 1096 119
18.03.2019
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
SI56 0133 9603 0686 775
15.03.2019
Zveza za tehnično kulturo Slovenije
SI56 6100 0000 5312 940
15.03.2019
Zahtevek za preverjanje Seznam izdajateljev
TISKARJI
ID
Naziv
Potrjen
TQR049684
CETIS-ZG d.o.o.
A4/1 z dopisom
TQR048637
MEDIA PRINT GOSTIČ D.O.O.
A4/1 z dopisom
TQR047969
PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.
A4/3, A4/1 z dopisom
Zahtevek za preverjanje Seznam tiskarjev
KRŠITELJI
Naziv
IBAN