KONTAKT
IZDAJATELJI
Naziv
IBAN
Potrjen od
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost
SI56 0201 4005 0848 625
17.10.2018
Krajevna skupnost Sinja Gorica
SI56 0134 0645 0862 111
17.10.2018
Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina
SI56 0110 0100 5008 594
16.10.2018
Zahtevek za preverjanje Seznam izdajateljev
TISKARJI
ID
Naziv
Potrjen
TQR044073
EVROGRAFIS D.O.O.
A4/3, A4/1 z dopisom
TQR034512
MB TURIST d.o.o.
A4/1 z dopisom
TQR040006
BIROGRAFIKA BORI D.O.O
A4/1 z dopisom
Zahtevek za preverjanje Seznam tiskarjev
KRŠITELJI
Naziv
IBAN